5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Kanun Numarası : 5996
Kabul Tarihi : 11/6/2010
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/2010 Sayı : 27610
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49